PUBLICATIONS

Coming soon/ En breve:

Symbolism and Myth in the Art of Taiji (eng)

Simbolismo y Mito en el arte de Taiji (esp)

Simbolisme i Mite en l’art de Taiji (cat)

A Short Handbook of Practices for Death and Dying (eng)

Un breve manual de prácticas para la muerte y el morir (esp)

Un manual breu de pràctiques per a la mort i el morir (cat)